جاذبه های گردشگری شهرستان کلارآباد

                                            

تپه چای


تپه چای معروف کلاراباد المان شهدای گمنام کلارآبادآستان مقدس امام زاده سید عبدالوافی کلارآباد