شورای اسلامی شهر کلارآباد

          

اعضای محترم شورای اسلامی شهر کلارآباد

1- جناب اقای عباس حسین کلاری

2- جناب آقای صفدر آریامنش

3- جناب آقای مهندس مجتبی محمودبابویی

4- جناب آقای مهندس مصطفی پورابراهیم

5- جناب آقای مهندس محسن زرودی